Intenzivní zážitkový kurz zdravého pohybu a životního stylu v pracovním prostředí

  Intenzivní zážitkový kurz zdravého pohybu a životního stylu v pracovním prostředí   Pohyb nebo také lokomoce je označení, které se používá tehdy, mění-li hmotné objekty svoji vzájemnou polohu, tvar, velikost, tepelné,elektrické  nebo magnetické vlastnosti, skupenství, chemické složení, biologické vlastnosti apod. Různé druhy pohybu jsou studovány v různých vědních oborech. Pohyb je základním projevem existence hmoty. (Zdroj Wikipedia) Pokud se chceme skutečně naučit správnému držení těla a osvojit si Přečíst si víc oIntenzivní zážitkový kurz zdravého pohybu a životního stylu v pracovním prostředí[…]