21. 10. 2018

Školení

Školení zaměstanců v oblasti zdraví patří k nedílné součásti firemní politiky. Organizace tím přispívá k lepší informovanosti a účí svoje zaměstnance, jak si pomoci od bolesti zad. Přispívá tím i k otevřené a sdílné atmosféře ve firmě, motivaci k práci a celkovému psychickému a fyzickému zdraví.

Nabídka kurzů

Kromě nabízených kurzů připravíme kurzy na míru pro podle vašich požadavků a potřeb.

Kurz školy zdravého pohybu pro každého

Charakter: zážitkový kurz (25% teorie a  75% praxe)

Cíl: Naučíte se lépe vnímat svoje tělo a reagovat na to, co Vám tělo říká

Rozsah a časový plán: 3 hod + 1,5 hod osobní konzultace

Co se naučíte a  prakticky vyzkoušíte:

 • Základní poznatky o lidském těle
 • Ergonomické zásady v pracovním a domácím prostředí
 • Škola zad (správný sed, stoj, zvedání břemen,…)
 • Držení těla
 • Rehabilitační cvičení a relaxace
 • Vhodné pohybové aktivity
 • Nácvik dýchání
 • Využití rehabilitačních a ergonomických pomůcek
 • Závěrečná osobní konzultace
 • A mnoho jiné

Kurz fyzioergonomie „Zdravá záda“

Charakter: školení v rozsahu 75% teorie 25% praxe

Cíl: Ulevit od bolesti pohybového aparátu a dlouhodobě předcházet bolestem zad.

Rozsah a časový plán: 2 hod + možnost osobní konzultace

Co se naučíte a prakticky vyzkoušíte:

 • Základní poznatky o lidském těle(páteř, svaly, nervy,…)
 • Zásady správné ergonomie a pohybu
 • Osvojení školy zad
 • Nácvik dýchání
 • Ukázky speciálních cviků a rehabilitačních technik
 • Použití rehabilitačních a ergonomických pomůcek
 • A mnoho dalšího…
 
 

Ergonomie v pracovním i domácím prostředí

Charakter: školení v rozsahu 80% teorie 20%praxe

Cíl: Osvojení správné ergonomii na pracovišti a v domácím prostředí.

Rozsah a časový plán: 2hod + 1,5hod  osobní konzultace

Co se naučíte a prakticky vyzkoušíte:

 • Základní poznatky o lidském těle
 • Zásady ergonomie a pohybu
 • Škola zad
 • Příklady správného protažení na pracovištích
 • Správné nastavení a organizace pracovního místa
 • Následná osobní konzultace na pracovišti
 • A mnoho dalšího ….
 
 

Cesta ke zdraví

Charakter: přednáška   100% teorie

Cíl: Dozvíte se, co vše ovlivňuje zdraví člověka a jak nastolit harmonii v životě.

Rozsah a časový plán: 1,5-2hod

Co se naučíte:

 • Jak nás ovlivňuje strava
 • Jak je důležité být positivní
 • Jaký pohyb je ten správný
 • Jak správně dýchat
 • Mýty a fakta nejen o stravě
 • Jakou roli hraje psychika v našem životě
 • Kdy nám hrozí onemocnění
 • Jak na nás působí biorytmy
 • Jaké vitamíny jsou pro tělo prospěšné
 • A mnoho jiného …