Pečovat o své zdraví a zdraví svých zaměstnanců by mělo patřit k firemním hodnotám dané organizace. V oblasti zdraví jsou zde preventivní programy, mimo firmu, kam patří například návštěvy fitness center, sportovišť, lékařů či masérů. V rámci prevence si firma může zajistit i program uvnitř organizace, který se zaměřuje na vztah prostředí k člověku a vykonané práci.

V OBLASTI ERGONOMIE A FYZIOTERAPIE NABÍZÍME:

Jak se Vám budeme věnovat?

Bolesti krční páteře, bolesti hlavy, celková únava, přetížení karpálních tunelů, bolesti a otoky nohou, dlouhodobá nesoustředěnost, aj. To je jenom malý souhrn potíží, co člověka trápí při dlouhodobé jednostranné práci v kanceláři, v provozu, na cestách. Pomocí konzultací nebo dlouhodobých školících bloků se podíváme na to, jak sedíte, vykonáváte svoji každodenní činnost, manipulujete s předměty, jak vypadá Váš pracovní sektor, popovídáme si, jak vzniká bolest, jak reagovat na stres nebo co ovlivňuje naší aktivitu. Především si ukážeme a naučíme jednotlivé cviky na různé problémy, lépe se pohybovat, vnímat svoje tělo, dýchat a vyzkoušíme si různé pomůcky a jejich použití v praxi. A mnoho dalšího pod vedením odborným fyzioterapeutem.

Pro koho jsou naše služby určeny a kdo se o Vás bude starat?

Pro organizace, které se chtějí podílet a mají zájem na zdraví a efektivitě svých zaměstnanců, kteří chtějí nastavovat součastný trend na trhu v osobní péči o lidi a zvýšit benefit organizace. Výrobní závody, dopravní společnosti, úřady, školní instituce, obchodní společnosti, atd.

Daniel Drda.DiS

Fyzioterapeut, výživový poradce a trenér. Již několik let vedu soukromou rehabilitační praxi. Prošel jsem si ambulantní, nemocniční i lázeňskou praxí. Několik let jsem působil ve zdravotnické firmě na pozici obchodního zástupce. Zde ve firmě fyzio-ergonomie mám na starosti školení, semináře, terapie a konzultace.

Jana Drdová,DiS.

Fyzioterapeut, obchodník. Pracovala jsem v nemocnici jako fyzioterapeut. Po té jsem začala pracovat jako obchodní zástupce ve farmaceutické firmě. Po mateřské dovolené jsem dále pracovala jako obchodník pro vzdělávací agenturu. Zde mám nyní na starost péči o klienty a administrativu.