11. 9. 2019

Novinky

Intenzivní zážitkový kurz zdravého pohybu a životního stylu v pracovním prostředí

Pohyb nebo také lokomoce je označení, které se používá tehdy, mění-li hmotné objekty svoji vzájemnou polohu, tvar, velikost, tepelné, elektrické nebo magnetické vlastnosti, skupenství, chemické či biologické vlastnosti apod. Různé druhy pohybu jsou studovány v různých vědních oborech. Pohyb je základním projevem existence hmoty. (Zdroj Wikipedia)

Pokud se chceme skutečně naučit správnému držení těla a osvojit si dobré pohybové návyky nejen v pracovním prostředí je nutností poznat rozdíly. Rozdíly mezi špatným návykem a dobrým. Dále se naučit vnímat pochody v těle, které se dějí při různých polohách těla, pohybech, pocitech. Především při stresových reakcí, kdy se dostáváme do určitých pohybových vzorců.

Během školení se zaměříme na praxi, na vlastní prožitek. Vyzkoušíte si modelové situace a seznámíte se z různými pomůckami a prostředkami ke zlepšení zdraví a tělesné pohody, při práci a také doma. Na základě správné ergonomie si upravíme pracovní místa, které pomůžou k trvalé pohodě při práci. Samozřejmě nesmíme zapomenout na domácí opatření.

Během školení si:

 • Naučíte dobře využívat ergonomické a rehabilitační podpůrné pomůcky
 • Naučíte se správně sedět, stát , pohybovat
 • Osvojíte se základy ergonomie
 • Naučíte se lépe vnímat svoje tělo
 • Porozumíte psychosomatice a její vlivu na naše tělo
 • Naučíte si pomáhat od bolesti pomocí rehabilitačních cviků
 • Porozumíte základní anatomii pohybové soustavy
 • Řekneme si o zásadách zdravého životního stylu
 • A ještě mnoho dalšího…..

Školení je vhodné:

 • Pro skupiny jednotlivců, kteří chtějí byt efektivnější  a podávat lepší výkony
 • Kteří si chtějí dozvědět více o zdravý a zdravém pohybu
 • Ti, kdo mají zdravotní problémy nebo jim chtějí předejít
 • Pro lidi, kteří chtějí být spokojenější a vyrovnanější

„Dá se říc, že i v naprostém klidu jsme v neustálém pohybu. Pokud pohyb vnímáme, i ve stavu v naprostém klidu, uvědomujeme si vlastní postatu, svoje tělo a dostáváme se do klidu.“  Daniel Drda