11. 1. 2022

Marketa Remone

Rád bych poděkoval Danielu Drdovi, DiS, fyzioterapeutovi, který v naší firmě působil po dobu tří týdnů v lednu letošního roku. Našim zaměstnancům se od něho dostalo cenných rad v oblasti ergonomie práce, měli možnost absolvovat relaxační masáže a také individuální fyzioterapeutické konzultace. Všichni ocenili vysokou odbornost pana Drdy a jeho empatický přístup.

Díky jeho schopnostem a radám se mnoha zaměstnancům ulevilo od pohybových problémů. získali nové – vhodné pohybové návyky a přešli ke zdravějšímu způsobu života.