11. 1. 2022

Greiner

„Již před mnoha lety jsme pro naše zaměstnance na vyrovnání jejich fyzické zátěže zavedli možnost masáží.

Mnozí je tenkrát využívali, ale stále to nebylo ono. Chtěli jsme dát našim lidem něco víc. Začali jsme hledat někoho s přesahem, kdo by s pohybovým aparátem mohl poradit komplexně a něco, co by mohlo mít dlouhodobý efekt, tedy erudovaného fyzioterapeuta.

Hledali jsme však kvalitu, a proto jsme po mnohých pokusech naše snažení již skoro vzdali. Až jsem se jednou shodou okolností seznámil s Danielem.

Slovo dalo slovo a zanedlouho jsme se domluvili na spolupráci. Ta trvá již skoro dva roky a je až do nynějška přesně podle našich představ.

Daniel používá řadu fyzioterapeutických technik, které dokáže vhodně kombinovat přesně podle potřeb daného člověka. Zavedl systém protahovacích cvičení na pracovištích, kde s ním mohou zaměstnanci přímo konzultovat drobné, nebo i akutní problémy svého pohybového aparátu.

Pro nápravu chronických neduhů těla má Daniel vyčleněný čas, kde se našim zaměstnancům věnuje individuálně. Ke každému přistupuje se řádnou odpovědností a velkou mírou empatie.

Spolupráci s Danielem hodnotím tedy jako jeden z opravdu dobrých kroků, které jsme na tomto poli učinili.“

Greiner Michael Kostrba


ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ


INDIVIDUÁLNÍ CVIČENÍ v kanceláři


INDIVIDUÁLNÍ CVIČENÍ v provozu


REHABILITACE zaměstnanců