24. 11. 2020

Firemní fyzioterapie

Rehabilitační péče, která lze čerpat ve firmě má svoje nezastupitelné místo: 

  • zaměstnanec lze v určitou dobu prokonzultovat svoje zdravotní problémy a následně i řešit s minimální časovou investicí
  • sníží se riziko časté nemocnosti a fluktuace
  • výrazně se zvýší komfortní prostředí pro zaměstnance
  • při pravidelných návštěvách a dodržování doporučení lze docílit zlepšení zdraví a pohody
  • zvýší se všeobecná zdravotní informovanost

Možnost využití:

  1. ve Vaší společnosti
  2. v ordinaci fyzioterapeuta

Rehabilitační péči je možné čerpat dlouhodobě v určitý ordinační dny, kdy terapeut dochází do firmy nebo jednorázově formou konzultací a následné terapie.

Terapie lze různě kombinovat dle vhodnosti a přání klienta.