6. 2. 2023

Ergonomie

Co je to Fyzio-ergonomie?

Fyzioergonomie je ucelený program, který řeší vhodné podmínky člověka k práci, jeho zdraví, pohybové problémy, prevenci a následnou nápravu. Fyzio  zkratka fyzioterapie, kde tento obor řeší pohybové problémy pomocí cvičení, masážemi, mobilizacemi, teplem, atd. Slovo Ergonomie se zabývá změnou pracovního prostředí a pracovních podmínek tak, aby člověk vykonával svoji práci co nejefektivněji a bez následných problémů pohybové soustavy.

Zjednodušeně se jedná o „přizpůsobení práce lidem“. Je to proces navrhování nebo uspořádání pracovišť, výrobků a systémů tak, aby odpovídaly lidem, kteří je používají.

Pohybová soustava je nejčastějším zdrojem bolesti. Podle statistik jsou vertebrogenní  onemocnění na prvním místě mezi chorobami, jež vedou k omezení pracovní aktivity.

80% lidí trpí někdy během života bolestmi zad a v práci se problémy ještě zhoršují a stupňují.  Náprava nastává po cíleném cvičení, rehabilitacích, masážích a úpravou denních stereotypů a pracovního prostředí.

 

Jak používáme Fyzio-ergonomii k podpoře vašeho podnikání

Ergonomii používáme k lepšímu zlepšení pracovních podmínek vaší společnosti a pohybových technik vašich pracovníků, což nám umožní produkovat efektivnější a produktivní pracovníky.

Ergonomie na pracovišti

Ergonomie hraje důležitou roli na pracovišti a může být rozdílem mezi produktivním pracovníkem a neprodukčním pracovníkem.

Špatná ergonomie může způsobit různé problémy, například:

 • Bolest krku
 • Bolení hlavy
 • Napětí v rukou a pažích
 • Křeče v nohou
 • Bolesti kloubů a svalů

Ergonomie řeší:

 • Správné sezení
 • Úpravu pracovní plochy
 • Nastavení zařízení a pomůcek
 • Polohu těla při práci
 • Školu zad( sed, stoj, chůze, zvedání břemen)

Tyto problémy nevyhnutelně ovlivňují produktivitu.

Proč využít

Zlepšení ergonomie na pracovišti výrazně ovlivní výkon a úspěch vaší společnosti.

Naše služby se zakládají na zdravém výzkumu vašeho podnikání a naše řešení jsou specifická pro vaše obchodní potřeby, problémy a cíle.

Konzultace v  různých pracovních prostředích

Nabízíme odborné ergonomické konzultace zaměřené na řešení problémů v různých pracovních prostředích, jako jsou:

 • Kancelářské pracoviště
 • Řidiči dálkových a těžkých strojů, jako jsou vysokozdvižné vozíky, nákladní auta,…
 • Stavby
 • Školní instituce
 • Úřady
 • Výrobní závody

Na pracovištích s jednotlivými zaměstnanci nebo skupinami se řeší

 • Úprava pracovních ploch
 • Pohybové problémy a jejich nápravy
 • Rehabilitace  a masáže
 • Konzultace zdravotních problémů, ergonomických změn, …
 • Cílené cvičení
 • Motivace
 • Možnosti změn a inovativní přístupy.

Co se naučíte, co si prakticky vyzkoušíte:

 • Škola zad (správný sed, stoj, zvedání břemen, stoj a chůze)
 • Ergonomie pracoviště
 • Správné vnímání a držení těla
 • Základní i speciální  rehabilitační cvičení
 • Využívání rehabilitačních pomůcek na pracovištích i doma