11. 1. 2022

DB Schenker

Fyzioterapeutické a ergonomické poradenství přímo na našem pracovišti byla a je vítanou aktivitou, kterou využila celá řada zaměstnanců, jak v administrativních, tak i v dělnických profesích.

Pan Drda naše zaměstnance zahrnul svou odbornou péčí i vlídným slovem přímo při výkonu práce s možností následné individuální konzultace.

Ukázal tak našim zaměstnancům jednoduchá cvičení, která lze aplikovat průběžně během pracovní doby a tím tak zajistit našemu pohybovému aparátu zmírnit bolesti, ať už v podobě správného zvedání břemen nebo třeba správným sezením u PC a nastavením pracovní plochy.

To vše zábavnou a zajímavou formou.